مسیر صفحه
ثبت تغییرات شرکت - ثبت اول

تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکتها

پس از ثبت شرکت، امکان تغییرات شرکت ها از قبیل افزایش سرمایه شرکت، نقل و انتقال سهام شرکت، جابجایی شرکا و ... بوجود می آید. به دلیل تغییرات سریع فضای کسب و کار، اعمال تغییرات در یک شرکت یک روش موثر برای جذب فرصتها و دفع تهدید ها به شمار میرود.

افزایش سرمایه شرکت

شركتها در مواقعی كه احتیاج به نقدینگی برای فعالیت های جدید یا توسعه فعالیتهای قبلی دارند از یكی از مزایای حضور در بورس یعنی اقدام به افزایش سرمایه می نمایند .تامین مالی از طرق مختلفی چون آورده نقدی، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته، صرف سهام و یا تركیبی از موارد مذكور صورت می گیرد.

نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی صورت می پذیرد که حالات زیر را برای آن می توان متصور شد.
جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی اصولاً باید صورتجلسه ای تنظیم و افراد در آن سهام خود را واگذار نمایند. سپس فروشندگان و خریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت مربوطه و پرداخت مالیات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهی پرداخت مالیات نمایند و آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند.
ولی می توان این نقل و انتقال سهام را به صورتی انجام داد که احتیاج به حضور در دارایی و پرداخت مالیات نباشد و این اقدام کاملاً قانونی و با مشکلات کمتری می باشد که آن نیز بی نام کردن سهام شرکت می باشد.

انحلال شرکت

شرکتهای سهامی به دلایل زیر منحل می شوند :
• وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن است.
• در صورتی که شرکت برای مدت معین – تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد
• در صورت ورشکستگی
• در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال دهند.
• در صورت صدور حکم قطعی دادگاه