مسیر صفحه
شرکت مجازی

دفتر کار مجازی

اشخاص حقوقی كه اقامتگاه قانونی ندارند مي توانند به دلخواه براي مدت 3 ماه از صندوق پستی يا 6 ماه
استفاده نمايند. (PAPER OFFICE) از دفاتر کار مجازی

ضوابط و شرایط راه اندازی دفتر کار مجازی یا شرکت

به منظور ارائه خدمات و تسریع کار سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی بابت اجاره مکان فعالیت و کاهش هزینه های مربوط به آن و همچنین توسعه بازار فعالیتها و خدمات در سطح منطقه و برقراری و حفظ ارتباطات بیشتر و مناسبتر فی مابین مشتریان و فعالان اقتصادی , راه اندازی دفتر کار مجازی یا مشترک در منطقه آزاد انزلی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

از جمله مزایای این طرح می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- دسترسی به مکان فعالیت , همه وقت و همه جا
- امکان استفاده از نیروی کادر دفتری بصورت مشترک بدون نیاز به انجام هزینه بالا
- امکان بهره گیری مشترک از امکانات و تجهیزات اداری
- تجهیز محل کسب و کار به امکانات روز ارتباطی و مخابراتی
- حفظ و گسترش ارتباط با مشتریان و عدم از دست دادن ارتباط آن ها

ضوابط و شرایط راه اندازی دفتر کار مجازی یا شرکت:

1- دارا بودن دفتر کار یا مکان فعالیت مجهز به امکانات ذیل (دارای سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی که در آن امکان اجاره به غیر لحاظ شده است).
- خطوط تلفن ثابت
- امکان دریافت فکس
- اینترنت
- یک آدرس پستی ثابت جهت مکاتبات اداری
- اتاق جلسات و قرارهای کاری
- نصب تابلو دفتر کار مشترک در ورودی مکان فعالیت