مسیر صفحه

خانه / خدمات ما / سایر خدمات / امور بیمه /

امور بیمه

امور بیمهارائه خدمات:

اجرای ماده 37 در خصوص نقل و انتقال (فروش) کارگاه / شرکت
اجرای ماده 38 در خصوص دریافت گواهی مفاصا حساب قراردادهای فی مابین شرکت و پیمانکاران
دریافت گواهی مفاصا حساب در خصوص مراحل کارت بازرگانی
تشکیل و دریافت کد کارگاهی برای شرکتها و موسسات جدیدالتأسیس
تهیه و تنظیم لیست بیمه کارکنان
پیگیری در خصوص ایجاد بدهی حق بیمه و حضور در جلسات ذیصلاح
اجرای مقررات قانون وزارت کار و امور اجتماعی