مسیر صفحه
ثبت شرکت در قشم - ثبت اول

ثبت شرکت قشم

ثبت شرکت، ثبت اول: خدمات ثبت شرکت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم، شرایط معافیت مالیاتی 20 ساله ، معافیت عوارض گمرکی و ثبت شرکت در سایر مناطق آزاد ایران بر اساس قانون تجارت.

شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص در قشم که انجام امور ترخیص کالا و امور واردات و صادرات و حق العمل کاری را دارند. با امتیاز 19 سال معافیت مالیاتی به شرط آنکه در محدوده جزیره قشم فعالیت می کنند میتوانند شرکت خود را با توجه به مدارک مورد نیاز ذیل ثبت نمایند:

ثبت شرکت مسئولیت محدود در قشم


1- دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و به امضا کلیه شرکا رسیده باشد
2- دو نسخه تقاضا نامه
3- دو نسخه اساسنامه
4- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
5- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکا و مدیران شرکت (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه ، آگاهی روز نامه ارائه میشود)
6- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکا (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد )

ثبت شرکت سهامی خاص در قشم


1- دو نسخه اظهارنامه
2- دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده
3- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
4- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران و سهامداران و بازرسان
5- گواهی از یکی از بانکهای جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵% سرمایه باشد

دسترسی سریع